תמיכה בהקמתם ובפעילותם של 4 מרכזי ידע ורכישת ציוד מדעי