הגדלת מספר התקנים של בעלי מוגבלויות בשירות לאומי כך שיהווה 10% מסך התקנים